• जे
  • वूंग किंग

"द फ़ाइटिंग किंग"

हाइट
173 CM
भार सीमा
70.3 KG
टीम
Extreme Combat / Top Gym BF
देश
दक्षिण कोरिया
हाइट
173 CM
भार सीमा
70.3 KG
टीम
Extreme Combat / Top Gym BF
देश
दक्षिण कोरिया