• หวัง
  • เซิน

ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Nijia MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
165 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Nijia MMA
จาก
จีน