นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วัน แชมเปียนชิพ ความเป็นส่วนตัวของคุณสำคัญกับเราอย่างยิ่ง เราจะไม่เก็บข้อมูลใด ๆ จากคุณมาใช้บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากคุณจะมอบข้อมูลให้กับเราเอง

หากคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคล/องค์กรของคุณให้กับเรา(ผ่านทางคำขอและแบบฟอร์มสมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิคส์) โปรดทราบว่าข้อมูลที่มอบมาให้เรานั้นเป็นไปโดยไม่บังคับ เป็นการมอบให้โดยสมัครใจ ข้อมูลติดต่อของคุณจะถูกบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลและใช้ติดต่อสื่อสาร แต่จะไม่ถูกส่งต่อหรือขายต่อให้กับบุคคลที่สาม

วัน แชมเปียนชิพ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และจะแจ้งกับผู้ใช้เรื่องการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมล หรือลงประกาศบนเว็บไซต์ตามสมควร

Stay in the know

Take ONE Championship wherever you go! Sign up now to gain access to latest news, unlock special offers and get first access to the best seats to our live events.