• จาง
  • หยู่ เซิน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
62.1 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
62.1 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน