หยาง
ฟู ฉง

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.1 กก.
ทีม
Yunnan Kunli Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.1 กก.
ทีม
Yunnan Kunli Fight Club
จาก
จีน