• กุย
  • เยี่ยน เจา

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
62.6 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
62.6 กก.
ทีม
Haoyue Fight Club
จาก
จีน