• ช่า
  • หมิง เฉิน

"Ghost Boy"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
Heibei Wanshi Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
Heibei Wanshi Fight Club
จาก
จีน