ช่า
หมิง เฉิน

"Ghost Boy"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Heibei Wanshi Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Heibei Wanshi Fight Club
จาก
จีน