เม้ง
เขอทูเกซี

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน