• โจว
  • จิน โบ๋

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Gongsheng Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Gongsheng Fight Club
จาก
จีน