เซียะ
เหว่ย

"นักล่า"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน