• เซียะ
  • เซา หง

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน