หลัว
โจว จาง เกา

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
20
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
อายุ
20
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน