• หลู
  • โจว เจียง เกา

ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
185 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน