• หลี่
  • หง เจียง

"THE DIAMOND"

ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Ready Top Team
จาก
จีน
ส่วนสูง
171 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Ready Top Team
จาก
จีน