• หวัง
  • หู่

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน