หยวน
ยี

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
อายุ
27
ทีม
Modern Samurai Dojo
จาก
จีน
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
อายุ
27
ทีม
Modern Samurai Dojo
จาก
จีน