• ฉาง
  • ฉ่วย

ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Baoding Hunter
จาก
จีน
ส่วนสูง
179 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Baoding Hunter
จาก
จีน