ซุน
ฉู เหว่ย

ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
183 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน