• ติง
  • หม่ง

"THE ASSASSIN"

ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน