ดิง
เม็ง

"นักฆ่า"

ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
อายุ
24
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
187 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
อายุ
24
ทีม
Daqin Martial Arts MMA Club
จาก
จีน