• หลู่
  • เจิ้น

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Equilibrium Beijing
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Equilibrium Beijing
จาก
จีน