• จาง
  • ซือ หาว

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Shanghai AMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Shanghai AMA
จาก
จีน