• เกา
  • โบ

"Triangle Hunter"

ส่วนสูง
186 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Qingteng Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
186 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Qingteng Fight Club
จาก
จีน