• หม่า
  • เทิง

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
72.0 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
72.0 กก.
ทีม
Super Gain Fighting Gym
จาก
จีน