• หม่า
  • เหมิง เห่า

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
77.1 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน