• ฟู
  • คัง คัง

"คมมีด"

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Club
จาก
จีน