• หวัง
  • ตัน เจ้า

"หนังเหนียว"

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
SHLC MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
SHLC MMA
จาก
จีน