• อาสึกะ
  • สึบากิ

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Try Dent Gym
จาก
ญี่ปุ่น
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
70.3 กก.
ทีม
Try Dent Gym
จาก
ญี่ปุ่น