• หู
  • หย่ง

"หมาป่านักล่า"

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Fighting Bros Club
จาก
จีน