• หยาน
  • จือ หยวน

ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.0 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน
ส่วนสูง
163 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.0 กก.
ทีม
Long Yun MMA
จาก
จีน