• เวน
  • หยุ่น บิน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Chengdu Ashura Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Chengdu Ashura Fight Club
จาก
จีน