หลี
เฮา เจีย

"ฮันนี่แบดเจอร์"

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
24
ทีม
Hebei Quanwu Wanshi
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
24
ทีม
Hebei Quanwu Wanshi
จาก
จีน