• หวาง
  • เยี่ยน ชวน

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Beijing Ningguangyou Combat and Fitness Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Beijing Ningguangyou Combat and Fitness Club
จาก
จีน