• หลิว
  • จื้อ เผิง

ส่วนสูง
166 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Daqin Qianqiu Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
166 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
58.5 กก.
ทีม
Daqin Qianqiu Fight Club
จาก
จีน