ชอง
ไผ่ ผิง

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
24
ทีม
Sunkin International Fight Clud
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
24
ทีม
Sunkin International Fight Clud
จาก
จีน