• ชอง
  • ไผ่ ผิง

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Clud
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Sunkin International Fight Clud
จาก
จีน