• कोल्बी
  • नॉर्थकट

हाइट
175 CM
भार सीमा
61.2 KG
टीम
Treigning Lab
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका
हाइट
175 CM
भार सीमा
61.2 KG
टीम
Treigning Lab
देश
संयुक्त राज्य अमेरिका