ONE Championship Athletes

एथलीट

Arjan_Bhullar avatar 500x345 4
Asha_Roka avatar 500x345 2

आशा रोका

नेपाल / भारत
Deepak_Bhardwaj Avatar 500x345 1
Govind_Singh avatar 500x345 2
Gurdarshan_Mangatavatar 500x345

गुरदर्शन मंगत

कनाडा / भारत
Javed_Mulla avatar 500x345
Kantharaj_Agasa avatar 500x345 1
Manthan_Rane avatar 500x345 1
Neha_Kashyap avatar 500x345 3
Pardeep_Kumar avatar 500x345
Raghvendra_Singh avatar 500x345
Rahul_Raju avatar 500x345 1
Rana_Rudra_Pratap_Singh avatar 500x345 1
GenericFemale
Ritu_Phogat avatar 500x345 1
GenericMale
Sumit_Bhyan avatar 500x345 1
Zeba_Bano avatar 500x345 2