• เจา
  • โบ ชิน

ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
Xiangwang Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
168 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
Xiangwang Fight Club
จาก
จีน