• หลิว
  • ไห่ หยาง

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bangkok of Light
จาก
จีน
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Bangkok of Light
จาก
จีน