• หวาง
  • ฉ้วย ลู่

"Silent Wargod "

ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
White Shark Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
White Shark Fight Club
จาก
จีน