• ซง
  • ต้ง ต่ง

"The Star "

ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Beijing Taobo Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Beijing Taobo Fight Club
จาก
จีน