• จาง
  • เต๋า

"THE VILLAIN"

ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
White Shark Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
174 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
63.0 กก.
ทีม
White Shark Fight Club
จาก
จีน