• หยาง
  • หัว

"SKY ROCKET"

ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
173 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Shengli Fight Club
จาก
จีน