• เว่ย
  • ซือ คิน

"The Great Sage"

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
White Shark Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
White Shark Fight Club
จาก
จีน