• หวัง
  • เจีย หลี่

ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
KL Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
172 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
KL Fight Club
จาก
จีน