หลิว
เหยา ฮง

ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
23
ทีม
Mad Muay Thai Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
23
ทีม
Mad Muay Thai Gym
จาก
จีน