• หลิว
  • เหยา ฮง

ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Mad Muay Thai Gym
จาก
จีน
ส่วนสูง
167 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
56.7 กก.
ทีม
Mad Muay Thai Gym
จาก
จีน