หลี่
หยวน คุน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
21
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
อายุ
21
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน