• หลี่
  • หยวน คุน

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน