• ไต๋
  • เซียง หลี่

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Chengdu Ashura Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Chengdu Ashura Fight Club
จาก
จีน