• หวัง
  • เฉิน เหา

"Sea Thunderbolt"

ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Huangwei Fighting Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
170 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
61.2 กก.
ทีม
Huangwei Fighting Club
จาก
จีน