พัน
เจีย หยุน

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
21
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
21
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน