• พัน
  • เจีย หยุน

ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
175 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
XingHui BoJi Club
จาก
จีน