• เฉิง
  • โบ

ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
67.5 กก.
ทีม
HWF Boxing Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
178 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
67.5 กก.
ทีม
HWF Boxing Club
จาก
จีน