หลิว
เว่ย

"ราชาน็อกเอาต์"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
28
ทีม
Journey of Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
อายุ
28
ทีม
Journey of Fight Club
จาก
จีน