• หลิว
  • เว่ย

"THE KING OF KO"

ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Journey of Fight Club
จาก
จีน
ส่วนสูง
180 ซม.
พิกัดน้ำหนัก
65.8 กก.
ทีม
Journey of Fight Club
จาก
จีน